گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

مجموعه ی کلام بزرگان از کتاب آکسفورد

برای دانلود کتاب The Oxford Dictionary of Quotations بر روی لینک زیر کلیک کنید:


دانلود کتاب The Oxford Dictionary of Quotations