X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

روز جهانی کارگر مبارک

روز جهانی کار و کارگر بر کارگران سخت کوش ایرانی مبارک باد

Happy World Labor and Workers' Day
to All  Hardworking Iranian Workers

هر ساله اولین روز ماه می (May )میلادی در سراسر دنیا به عنوان روز جهانی کار و کارگر گرامی داشته می شود. معمولا این روز در ایران معادل یازده اردیبهشت می باشد اما در سال کبیسه میلادی اول می معادل دوازده اردیبهشت است.

لازم به تذکر است که در سال کبیسه ایرانی و تقویم خورشیدی اسفند ماه سی روز می باشد اما در تقویم میلادی ماه فوریه که دومین ماه سال که 28 روزه است 29 روزه می شود.