گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

بارم بندی درس زبان خارجی (انگلیسی - فرانسه - آلمانی) پایه اول د

تذکرات مهم :

1ـ رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد. 2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم‌بندی دروس دوره‌ی متوسطه دردبیرستانهای بزرگسالان همانند بارم‌بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
........بارم بندی درس زبان خارجی (انگلیسی - فرانسه  - آلمانی) پایه اول دبیرستان سال تحصیلی

تذکرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم‌بندی دروس دوره‌ی متوسطه دردبیرستانهای بزرگسالان همانند بارم‌بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
.

 

 

انجام تکالیف درسی و پاسخگویی به سوالات   5 نمره

فعالیت های کلاسی کتبی (20 نمره )

ارزش یابی مستمر
(ارزش یابی کتبی و شفاهی در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشکیل کلاس دوره تابستانی)

 

 

 

 

آزمون های مستمر کلاسی   5  نمره

 

 

 

 

فعالیت های کلاسی شفاهی   10 نمره

 

 

 

 

سرعت مناسب   1 نمره

خواندن

ارزش یابی شفاهی پایانی  (10 نمره)

ارزش یابی پایانی
(نوبت اول، دوم، شهریور و یا دوره تابستانی)

 

 

 

 

آهنگ، تکیه  و تلفظ صحیح    1 نمره

 

 

 

 

سلیس خوانی    2 نمره

 

 

 

 

درک مطلب    2 نمره

 

 

 

 

بازگویی و خلاصه کردن مطلب خوانده شده
 (دانش آموزان پس از خواندن بخشی از یک درس، نکات مهم آن را در یک یا دو جمله بیان می‌کنند).
 انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره / آلمانی  2 نمره

 

 

 

 

نقش‌های زبانی 
(در این قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجرای مکالمات مربوط به
Language Function مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیرد) .
لازم به توضیح است که در زبان های فرانسه  و آلمانی بخش  "مکالمه" جایگزین نقش های  زبانی می شود. 
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره/ آلمانی  2 نمره

 

 

 

 

تلفظ صحیح ( ارزش یابی در این بخش صرفا به  قسمت Pronunciation   کتاب محدود می شود).
 لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان های انگلیسی و فرانسه است.    1 نمره

 

 

 

 

تذکر : از10نمره ی ارزش یابی شفاهی پایانی نوبت دوم، 5/ 2 نمره به نیمه اول و 5/7 نمره به نیمه دوم کتاب تعلق می گیرد .

 

 

 

 

دیکته - یک یا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنویسد. 
 انگلیسی و فرانسه  3 نمره/ آلمانی 4 نمره

ارزش یابی کتبی پایانی (30 نمره)

 

 

 

 

جایگزین کردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله)   4 نمره

واژگان

 

 

 

 

تشخیص کلمات مترادف و متضاد از طریق بافت  1 نمره

 

 

 

 

یافتن واژه های مناسب به منظور تکمیل جملات ناقص با استفاده از دانش زبانی دانش آموز    1 نمره

 

 

 

 

پرسش های چهارگزینه ای    2 نمره

 

 

 

 

در این قسمت متنی در سطح متون کتاب انتخاب می شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ می دهند.انواع سوالات: Completion,Multiple choice,True/False,Wh questions,Yes/ No questions   
   4 نمره

درک مطلب

 

 

 

 

(Sentence Comprehension) : در این بخش یک یا دو جمله در هر سوال گنجانده می شود که درک آن ها مستلزم دانستن نکته ای می‌باشد.درمورد این جملات سوال به صورت چهار گزینه ای داده می شود. 3 نمره

 

 

 

 

4سوالات چهارگزینه ای    2 نمره

دستور

 

 

 

 

مرتب کردن جملات به هم ریخته   2 نمره

 

 

 

 

کامل کردن جملات ناقص  2 نمره

 

 

 

 

پاسخ به سوال باتوجه به تصویر   2 نمره

 

 

 

 

نقش های زبانی   3 نمره
مکالمات ناقصی که توسط دانش آموزکامل می شوند . سوالات این بخش به قسمت Language Function  کتاب درسی مربوط می شوند. لازم به توضیح است که در زبان های فرانسه آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش های زبانی می شود.  

 

 

 

 

الف - استفاده ازستون ودادن مثالی برای هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون های مربوط قرارمی دهند.

این بخش به دو شکل می تواند مورد ارزش یابی قرار گیرد:

تلفظ 
1 نمره

 

 

 

 

ب -  دادن مجموعه ای از لغات که همه به جز یکی در یک صدا مشترک هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را می یابند.

 

 

 

 

لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان های انگلیسی و فرانسه است.

 

 

 

 

توجه: در ارزش یابی کتبی پایانی نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ی آن متعلق به نیمه دوم کتاب درسی و 5/7 نمره ی آن متعلق به نیمه اول کتاب درسی می باشد.

 

 

  


بارم بندی درس زبان خارجی (انگلیسی - فرانسه  - آلمانی) پایه دوم دبیرستان سال تحصیلی 88-1387


تذکرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم‌بندی دروس دوره‌ی متوسطه دردبیرستانهای بزرگسالان همانند بارم‌بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.

  

انجام تکالیف درسی و پاسخگویی به سوالات   5 نمره

فعالیت های کلاسی کتبی (20 نمره )

ارزش یابی مستمر
(ارزش یابی کتبی و شفاهی در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشکیل کلاس دوره تابستانی)

 

 

 

آزمون های مستمر کلاسی   5  نمره

 

 

 

فعالیت های کلاسی شفاهی   10 نمره

 

 

 

سرعت مناسب   1 نمره

خواندن

ارزش یابی شفاهی پایانی  (10 نمره )

ارزش یابی پایانی
(نوبت اول، دوم، شهریور و یا دوره تابستانی)

 

 

 

آهنگ، تکیه  و تلفظ صحیح    1 نمره

 

 

 

سلیس خوانی    2 نمره

 

 

 

درک مطلب    2 نمره

 

 

 

بازگویی و خلاصه کردن مطلب خوانده شده
 (دانش آموزان پس از خواندن بخشی از یک درس، نکات مهم آن را در یک یا دو جمله بیان  می کنند).   
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره / آلمانی  2 نمره

 

 

 

نقش های زبانی
(در این قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجرای مکالمات مربوط به
Language Function مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیرد). 
لازم به توضیح است که در زبان های فرانسه و آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش های زبانی می شود. 
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره/ آلمانی  2 نمره

 

 

 

تلفظ صحیح (ارزش‌یابی در این بخش صرفا به  قسمت Pronunciation  کتاب محدود می‌شود.لازم به توضیح  است  که ارزش‌یابی تلفظ فقط در مورد زبان‌های انگلیسی و فرانسه است.    1 نمره

 

 

 

تذکر : از10نمره ی ارزش یابی شفاهی پایانی نوبت دوم، 5/2 نمره به نیمه اول و 5/7 نمره به نیمه دوم کتاب تعلق می گیرد .

 

 

 

دیکته - یک یا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنویسد. 
 انگلیسی و فرانسه  3 نمره/ آلمانی 4 نمره

ارزش یابی کتبی پایانی (30 نمره )

 

 

 

جایگزین کردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله)   4 نمره

واژگان

 

 

 

یافتن واژه های مناسب به منظور تکمیل جملات ناقص با استفاده از دانش زبانی دانش آموز     2 نمره

 

 

 

پرسش های چهارگزینه ای    2 نمره

 

 

 

در این قسمت متنی در سطح متون کتاب انتخاب می شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ می دهند.
انواع سوالات:
Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions  
   4 نمره

درک مطلب

 

 

 

(Sentence Comprehension) : در این بخش یک یا دو جمله در هر سوال گنجانده می شود که درک آن ها مستلزم دانستن نکته ای
  می باشد.درمورد این جملات سوال به صورت چهار گزینه ای داده می شود. 3 نمره

 

 

 

سوالات چهارگزینه ای    2 نمره

دستور

 

 

 

مرتب کردن جملات به هم ریخته   2 نمره

 

 

 

کامل کردن جملات ناقص  2 نمره

 

 

 

پاسخ به سوال باتوجه به تصویر   2 نمره

 

 

 

نقش های زبانی   3 نمره
مکالمات ناقصی که توسط دانش آموزکامل می شوند . سوالات این بخش به قسمت
Language Function  کتاب درسی مربوط می شوند. لازم به توضیح است که در زبان های فرانسه آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش های زبانی می شود.  

 

 

 

الف- استفاده ازستون ودادن مثالی برای هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون های مربوط قرارمی دهند.

این بخش به دو شکل می تواند مورد ارزش یابی قرار گیرد:

تلفظ 
1 نمره

 

 

 

ب -  دادن مجموعه ای از لغات که همه به جز یکی در یک صدا مشترک هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را می یابند.

 

 

 

لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان های انگلیسی و فرانسه است.

 

 

 

توجه: در ارزش یابی کتبی پایانی نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ی آن متعلق به نیمه دوم کتاب درسی و 5/7 نمره ی آن متعلق به نیمه اول کتاب درسی می باشد.

 

 

 

 بارم بندی درس زبان خارجی (انگلیسی - فرانسه  - آلمانی) پایه سوم دبیرستان سال تحصیلی 88-1387

تذکرات مهم :
رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم‌بندی دروس دوره‌ی متوسطه دردبیرستانهای بزرگسالان همانند بارم‌بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.

 

انجام تکالیف درسی و پاسخگویی به سوالات  5 نمره

فعالیت های کلاسی کتبی ( 10 نمره )

ارزش یابی مستمر 
(20 نمره)

 

 

 

آزمون های مستمر    5 نمره

 

 

 

سرعت مناسب   1 نمره

خواندن

فعالیت های کلاسی شفاهی  ( 10 نمره ) 

 

 

 

آهنگ، تکیه  و تلفظ صحیح    1 نمره

 

 

 

سلیس خوانی    2 نمره

 

 

 

درک مطلب    2 نمره

 

 

 

بازگویی و خلاصه کردن مطلب خوانده شده
 (دانش آموزان پس از خواندن بخشی از یک درس، نکات مهم آن را در یک یا دو جمله بیان  می کنند). 
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره / آلمانی  2 نمره

 

 

 

نقش های زبانی
(در این قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجرای مکالمات مربوط  به
Language  Function مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیرد).
لازم به توضیح است که در زبان های  فرانسه و آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش‌های زبانی می‌شود.
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره/ آلمانی  2 نمره

 

 

 

تلفظ  صحیح ( ارزش یابی در این  بخش  صرفا به  قسمت Pronunciation  کتاب محدود می شود . )
لازم  به  توضیح  است  که ارزش یابی  تلفظ  فقط  در  مورد زبان های انگلیسی و فرانسه است.    1 نمره  

 

 

 

دیکته:  یک یا دو حرف از واژه در جمله حذف شود (انگلیسی و فرانسه 16 مورد ، آلمانی 12 مورد).  انگلیسی و فرانسه 4 نمره / آلمانی 6 نمره

ارزش یابی پایانی
(نوبت‌اول،دوم‌و شهریور) 
40 نمره

 

 

 

جایگزین کردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره

واژگان :
(10 نمره )

 

 

 

یا فتن  واژه های  مناسب به منظور تکمیل  جملات ناقص با استفاده از دانش زبانی دانش آموز   3 نمره

 

 

 

تشخیص اجزاء کلام (اسم ، صفت ، ضمیر و غیره ) از طریق بافت (Context)   ب    3نمره

 

 

 

در این قسمت متنی در سطح متون کتاب انتخاب می شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه  شامل:
 (
Completion,Multiple choice, True/ False, Wh questions Yes/ No questions) پاسخ می دهند. 4 نمره  

درک مطلب:     
(11 نمره )

 

 

 

(Sentence Comprehension) :
در این بخش یک یا دو جمله در هر سوال گنجانده می شود که درک آن ها مستلزم دانستن نکته ای
  می باشد.درمورد این جملات سوال به صورت چهار گزینه ای داده می شود.    4  نمره

 

 

 

متن Cloze
(از آنجا که نمونه های
Clozeدرکتاب درسی نیامده است لذا لازم است دبیران محترم این پایه، در کلاس و در آزمون های مستمر ، دانش آموزان را با این نوع  آزمون آشنا سازند.)   3 نمره

 

 

 

4سوالات چهارگزینه ای    2 نمره

دستور :
(13 نمره )

 

 

 

مرتب کردن جملات به هم ریخته   2 نمره

 

 

 

کامل کردن جملات ناقص  2 نمره

 

 

 

پاسخ به سوال باتوجه به تصویر   2 نمره

 

 

 

نقش های زبانی    4 نمره
مکالمات ناقصی که توسط دانش آموز کامل می شوند. سوالات این بخش به قسمت
Language Function   کتاب درسی مربوط می شوند . لازم به توضیح است  که  در زبان های فرانسه و آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش های زبانی می شود.  

 

 

 

الف- استفاده ازستون ودادن مثالی برای هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون های مربوط قرارمی دهند.

این بخش به دو شکل می تواند مورد ارزش یابی قرار گیرد:

تلفظ :
( 2 نمره )

 

 

 

ب -  دادن مجموعه ای از لغات که همه به جز یکی در یک صدا مشترک هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را می یابند.

 

 

 

لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان های انگلیسی و فرانسه است.

 

 

 

 بارم بندی درس زبان خارجی (انگلیسی - فرانسه - آلمانی) پیش دانشگاهی سال تحصیلی 88-1387

 

تذکرات مهم :
رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.

 

 

  


   

 بارم بندی درس زبان خارجی (فرانسه و آلمانی )دوره پیش دانشگاهی

 

فعالیت های کلاسی (20 نمره) شامل:

فعالیت‌های کلاسی شفاهی
 (10 نمره) شامل:

الف ـ خواندن

سرعت مناسب :   1 نمره

آهنگ تکیه و تلفظ صحیح :   1 نمره

سلیس خوانی  :    2 نمره

درک مطلب   :    2 نمره

ب – بازگویی و خلاصه کردن مطلب خوانده شده
(دانش‌آموزان پس‌ازخواندن بخشی از یک‌درس،نکات‌مهم آن‌رادریک یادوجمله بیان‌می‌کنند.) : 
      فرانسه 5/1 نمره / آلمانی 2 نمره

ج –مکالمه     :     فرانسه 5/1 نمره / آلمانی 2 نمره

د –تلفظ صحیح: (ارزش یابی در این بخش صرفا به قسمت Pronunciation  کتاب محدود می شود.)
 لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان فرانسه است.           1 نمره

فعالیت‌های کلاسی کتبی
 (10 نمره) شامل:

الف –انجام تکالیف درسی و پاسخ گویی به سوالات در کلاس:              5 نمره

ب –آزمون های مستمر کلاسی                                    :                   5 نمره

آزمون کتبی پایانی (45 نمره) شامل:

1 -  دیکته (Spelling)                          :            فرانسه 5/2 نمره / آلمانی 5 نمره

2 -  ساختارهای دستور (Structure)       :س        9 نمره

3 -  واژگان (Vocabulary)                     :ا           9 نمره

4 - خواندن و درک مطلب (Reading Comprehension) : نمره   18نمره

الف –  متن خواندنی بلند :     8 نمره

ب –  متن های کوتاه  :         4 نمره

ج –   متن cloze :     ب        6 نمره

5 - مکالمه    :        4  نمره

6 - تلفظ :            5/2 نمره  
 (  ارزش یابی تلفظ فقط در مورد زبان فرانسه است.)             

 

 

 

          

  


   

 بارم بندی درس زبان خارجی ( فرانسه –آلمانی)جبرانی  دوره پیش دانشگاهی

 

   آزمون کتبی جبرانی (40 نمره) شامل:

 دیکته (spelling)   :                                       فرانسه 2 نمره / آلمانی 4 نمره

 ساختارهای دستور(Structure) :   نمره                      8 نمره

واژگان (Vocabulary)   : نمره                                   8 نمره

خواندن‌و درک‌مطلب(Reading Comprehension): نمر  ه  16 نمره

الف – متن خواندنی بلند   :     6 نمره

ب – متن های کوتاه        :     4 نمره

ج – متن  Cloze             :نمره 6 نمره

5-   مکالمه    :     4 نمره

6- تلفظ        :     2 نمره

لازم به ذکر است که ارزش یابی تلفظ فقط در مورد زبان فرانسه است.

 

          

  


   

بارم بندی درس زبانان گلیسی دوره پیش دانشگاهی

 

 1- ارزشیابی مستمر از فعالیت های کلاسی دراختیار مدرسان می باشد.( 5 نمره )

2- آزمون کتبی پایانی
 (30 نمره) شامل:

الف - درک مطلب(16نمره) :

 1) درک مطلب جملات 2

 2) یک آزمون cloze  استاندارد

 3) درک مطلب دو متن بلند      

تذکر: متون لازم برای موارد1 و 2 از کتاب درسی ومتون لازم برای مورد3  ازمتونی که در سطح توانایی دانش آموزان می باشد ، خارج از کتاب درسی انتخاب شوند.

مواد آزمون

انواع پرسش ها

درک مطلب

درست / غلط / ذکر نشده

تطبیق عناوین وپاراگراف ها

آزمون های چهار گزینه ای

تشخیص اطلاعات ضمنی وغیر ضمنی

جور کردن

حدس زدن معنی از بافت

کامل کردن یک جمله ، پاراگراف ، جدول یا نمودار

فهرست کردن

پرسش های باز

کاربرد های گوناگون جملات

مرتب کردن جملات به هم ریخته

ب - کاربردهای‌جمله:(2نمره)
(
Functions Sentence

انواع پرسش ها : چهار گزینه ای ، جور کردنی ، ساختن یا کامل کردن جملات

ج - واژ گان: ( 6 نمره )

انواع پرسش ها :  پرکردن جاهای خالی با کلمات داده شده ویابدون آن ها(خوددانش آموزکلمات راتولید می کند ) ، چهار گزینه ای ، جور کردنی ، جدا کردن کلمه نا مناسب

د - دستور: ( 6 نمره )

انواع پرسش ها :  مرتب کردن کلمات به هم ریخته ، تلفیق دوجمله،چهارگزینه ای،پرکردن جای خالی باشکل صحیح کلمات

 

 

  تذکر:همکاران گرامی  خود را به یک نوع خاص از پرسش‌های ذکر شده در بالا محدود نکنند. با در‌نظر گرفتن محدودیت‌های متون انتخاب شده برای امتحان، تلفیقی از همه‌ی انواع پرسش‌های ذکر شده پیشنهاد می‌شود. ضمناً از آن‌جایی که هدف اصلی کتاب، توسعه مهارت خواندن است،‌ توصیه می‌شود پرسش‌های بخش‌های دستور واژگان و کاربردهای جملات نیز به‌عنوان ابزاری در خدمت آزمون مهارت خواندن در نظر گرفته شود.

          

  


   

بارم بندی درس زبان انگلیسی جبرانی دوره پیش دانشگاهی

 

آزمون کتبی پایانی
(40 نمره) شامل:

الف-  درک‌مطلب (20نمره):

1) درک مطلب جملات 2

2) یک آزمون cloze  استاندارد 3

3) درک مطلب دو متن بلند 

تذکر:متون لازم برای موارد1 و 2 از کتاب درسی ومتون لازم برای مورد3  ازمتونی که در سطح توانایی دانش آموزان می باشد ، خارج از کتاب درسی انتخاب شوند.

مواد آزمون

انواع پرسش ها

درک مطلب

درست / غلط / ذکر نشده

تطبیق عناوین وپاراگراف ها

آزمون های چهار گزینه ای

تشخیص اطلاعات ضمنی وغیر ضمنی

جور کردن

حدس زدن معنی از بافت

کامل کردن یک جمله ، پاراگراف ، جدول یا نمودار

فهرست کردن

پرسش های باز

کاربرد های گوناگون جملات

مرتب کردن جملات به هم ریخته

ب- کاربردهای‌جمله:(4نمره)
(
Functions Sentence

انواع پرسش ها : چهار گزینه ای ، جور کردنی ، ساختن یا کامل کردن جملات

ج- واژ گان: ( 8 نمره )

انواع پرسش ها : پرکردن جاهای خالی با کلمات داده شده ویابدون آ ن ها ( خود دانش آموز کلمات را تولید می کند ) ، چهار گزینه ای ، جور کردنی ، جدا کردن کلمه نا مناسب

د-  دستور :( 8 نمره )

انواع پرسش ها:  مرتب کردن کلمات به هم ریخته،تلفیق دوجمله،چهارگزینه ای ، پرکردن جای خالی با شکل صحیح کلمات

                                              

 

  تذکر: همکاران گرامی  خود را به یک نوع خاص از پرسش‌های ذکر شده در بالا محدود نکنند. با در‌نظر گرفتن محدودیت‌های متون انتخاب شده برای امتحان، تلفیقی از همه‌ی انواع پرسش‌های ذکر شده پیشنهاد می‌شود. ضمناً از آن‌جایی که هدف اصلی کتاب ، توسعه مهارت خواندن است،‌ توصیه می‌شود پرسش‌های بخش‌های دستور واژگان و کاربردهای جملات نیز به‌عنوان ابزاری در خدمت آزمون مهارت خواندن در نظر گرفته شود.