X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

گروه آموزشی زبان انگلیسی در سوریه ، لبنان و اردن

بازدید از دانشگاه دولتی بیروت

  

در این بازدید علمی،گروه های آموزشی سرپرستی به همراه جمعی از همکاران مجتمع آموزشی شهید چمران1 بیروت و مسوولین سرپرستی از دانشگاه الجامعه البنانی بازدید نمودند. در این بازدید،سر گروه  آموزش زبان انگلیسی ضمن بیان مزایای آموزش با زبان های خارجی ،به آسیب های  موجود در این روش اشاره نمود که بسیار مورد استقبال اساتید لبنانی حاضر در جلسه و رییس دانشکده علوم، دکتر امین الساحلی، قرار گرفت. در ادامه، در بازدید از بخش های مختلف این دانشگاه نظرات و سوالات همکاران ترجمه گردید.